הממונה על התקינה החליט להאריך תוקף אישורי דגם לטובין ליבואנים

תוקף הארכה 01.09.2020