Project Description

נועם שטפל מנהל מחלקת היבוא

מחלקת היבוא של "אדיב", בהנהלת נועם שטפל מונה 10 עובדים ומטפלת בכל הקשור ביבוא סחורות ומטענים. המוטו של המחלקה הוא לא רק לספק את הסחורה אלא גם לעשות זאת במהירות, במינימום עלויות וללא תקלות ועיכובים לא צפויים.

מחלקת היבוא של "אדיב", בהנהלת נועם שטפל מונה 10 עובדים ומטפלת בכל הקשור ביבוא סחורות ומטענים. המוטו של המחלקה הוא לא רק לספק את הסחורה אלא גם לעשות זאת במהירות, במינימום עלויות וללא תקלות ועיכובים לא צפויים.
נועם החל לעבוד ב"אדיב" כשליח בשנת 1988, בהמשך עבד וניהל את סניף נתב"ג ולאחר מכן עבר למחלקת היבוא. כמנהל, המוטו של נועם הוא שירות מעל הכל, ו"תודה" מלקוח מרוצה פשוט עושה לו את היום.
הלקוחות הותיקים כבר יודעים – מנועם צריך לבקש כל דבר רק פעם אחת ואפשר להיות רגועים שהדברים מתוקתקים, "שגר ושכח", בלי עיכובים והפתעות ולשביעות רצונם המלאה.