Project Description

אריזות מקצועיות

כחלק מחזון החברה להוות One Stop Shop הנותן מענה למכלול הצרכים בתחום היבוא והיצוא אנו מספקים גם שירותי אריזה ופריקה וכן שירותי אחסון אמינים ונאותים למטענים בהעברה.

420912

אנו מייעצים ללקוחותינו לגבי שיטת האריזה המומלצת עבורם ובמידת הצורך הצוות המיומן שלנו מבצע את האריזות בעצמו, בין אם בשטח המפעל או בבית הלקוח ובין אם בשטחי האחסון שברשותנו.

חשוב להבין כי לצד הצורך, הברור מאליו, באריזה קלה, חזקה ועמידה שתשרוד בשלמותה את טלטלות הדרך יש לוודא שהיא מקיימת גם את התנאים שקבע המכס שכן אריזה שאיננה עומדת בנהלים עלולה לעכב את המשלוח ולייקר את עלויותיו. כמו כן קיימות גם אריזות מתקדמות המיועדות לצרכים מיוחדים לרבות אריזות הרמטיות, אריזות שומרות טמפרטורה, אריזות מונעות טלטולים ועוד.

חוליה נוספת בשרשרת האספקה של כל מטען היא האחסון בתחנות הביניים שבין מקטעי ההובלה. אנו מספקים שירותי אחסון בארץ ובכל יעד בעולם כשלכל אורך תקופת האחסון אנו שומרים על קשר רציף עם מנהלי המחסנים ומדווחים באופן שוטף על סטאטוס המטען ותנועתיו. אנו ערוכים לתת מענה לאחסון הולם לכל סחורה ומטען לרבות סחורות יקרות ומאובטחות, סחורות בקירור וסחורות מבוקרות טמפרטורה.

לפרטים נוספים אודות שירותי אריזה ואחסוןפנו אלינו עכשיו ונשמח לעמוד לשירותכם (03-7132222)