יפוי כח מסחרי

.

יפוי כח ייבוא אישי

.

תעריף המכס יבוא

.

תשלום מיסי יבוא

.