במסגרת סכסוך עבודה במכון התקנים עשויה להתחיל מחר שביתה

לפי מידע שנמסר לנו, במסגרת סכסוך עבודה במכון התקנים עשויה להתחיל מחר שביתה כללית. מגעים בין ועד העובדים להנהלה נמשכים ונקווה לעדכן בהמשך על ביטול השביתה או צמצומה.