הממונה על התקינה החליט להאריך את תוקף אישורי דגם לטובין ליבואנים, שתוקפם אמור לפוג בקרוב,

תוקף הארכה הינו עד ליום 01.09.2020