רשות המיסים ומשרד האוצר החלו בהטמעת מערכת שער עולמי (סחר חוץ דור חדש).
מערכת שער עולמי (סחר חוץ דור חדש) היא מערכת מידע אסטרטגית וחיונית לניהול סחר החוץ של מדינת ישראל ונמצאת כיום בסדר עדיפות לאומי גבוה. מערכת זו מיועדת להחליף את המערכות התפעוליות הקיימות כיום ברשות המיסים בתחום סחר חוץ.
המערכת החדשה תקדם סנכרון טוב יותר בין כל הגורמים במערכת סחר חוץ "שרשרת האספקה" ותאפשר שיפור רמת השרות לכל לקוחות סחר החוץ כגון: עובדי המכס, סוכני המכס, רשויות מוסמכות, יבואנים/יצואנים, חברות התעופה והספנות, משלחים בינלאומיים ,נמלים ומסופים עורפיים.
המערכת החדשה מותאמת לסטנדרטים בינלאומיים ולהסכמים להם שותפה מדינת ישראל מתוקף חברותה בארגוני הסחר הבינלאומיים.
במהלך שנת 2014 הופעל שלב 1 של המערכת הנקרא מערכת מצהרים.
עפ"י החלטת המכס תאריך ההפעלה של השלב השני הינו חודש יולי 2015 . בתאריך זה יוחלפו כל מערכות המכס ומערך היבוא של מדינת ישראל יעבור לשלב יבוא בסיסי.
פיילוט חובה החל כבר מחודש אפריל 2015 .
במערכת שער עולמי תהליך שחרור הטובין ממכס משתנה כליל. מתבטל רשימון היבוא, משתנים תהליכי הסיווג למכס, כל מסמכי היבוא המקוריים נדרשים לעבור סריקה ושידור למכס במהלך שחרור הטובין. כתוצאה מכך זמני שידור הנתונים והתקשורת עם המכס הופכים לאיטיים וארוכים הרבה יותר.
המסמכים המקוריים שבעבר נשארו ברשות המכס יישארו בידי היבואנים ועליהם להיערך לשמור את מסמכי היבוא המקוריים למשך 7 שנים לצורך בדיקות וביקורות כוללות של המכס.

תהליכי ייפוי הכח ותצהירי היבואן גם הם משתנים לחלוטין. כל תצהיר וכל ייפוי כח לסוכן מכס יוקמו וישודרו דרך מערכת תהילה למכס תוך שימוש בחתימה דיגיטלית וכרטיס חכם. על היבואנים להקפיד להיערך גם בתחום זה.